1 ก.ค. 62 – การประชุมเตรียมการรับตรวจการดำเนินงานของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อ 1 ก.ค. 62 เวลา 1000 ผช.หน.ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ ตรวจเยี่ยม ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ พร้อมทั้งแนะแนว เรื่องการรับตรวจ โดยชุดตรวจ ยศ.ทบ. ที่จะมาทำการตรวจ ใน 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ศกษ.ค่ายธนะรัชต์