27 มิ.ย. 62 – การประชุมเตรียมการรับตรวจการดำเนินงานของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อ 27 มิ.ย. 62 เวลา 1300 ผช.หน.ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ เชิญเจ้าหน้าที่ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ และส่วน ธก.กพ.รร.ร.ศร. ประชุมเตรียมการรับตรวจการดำเนินงานของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ โดย ชุดตรวจจาก ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุม ศกษ.ค่ายธนะรัชต์