26 มิ.ย. 62 – สนับสนุนการประชุมการจัดการความรู้ของ รร.ร.ศร.

เมื่อ 26 มิ.ย. 62 เวลา 1330 สนับสนุน อาคารห้องเรียนหมายเลข 1 ของ รร.ร.ศร. ให้กับ รร.ร.ศร. ในการประชุมการจัดการความรู้ โดย หน.ธก.กพ.รร.ร.ศร. เป็นประธาน