25 มิ.ย. 62 – สนับสนุนการรับตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.

เมื่อ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0900 สนับสนุน อาคารห้องเรียนหมายเลข 1 ของ รร.ร.ศร. ให้กับ สปศ.รร.ร.ศร. ในการรับตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของ รร.ร.ศร. โดย ชุดตรวจ ยศ.ทบ.