13 มิ.ย. 62 – สนับสนุนในการอบรมระเบียบวินัยข้าราชการ ประจำเดือน มิ.ย. 62

เมื่อ 13 มิ.ย. 62 ให้การสนับสนุนอาคารห้องเรียนหมายเลข 1 ของ รร.ร.ศร. ทำการอบรมระเบียบวินัยข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำเดือน มิ.ย. 62