22 มิ.ย. 62 – การจัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

เมื่อ 22 มิ.ย. 62 เวลา 0900 ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ ร่วมกับ กศน.อ.ปราณบุรี จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ห้วงการอบรม 22 – 24 มิ.ย. 62 ณ อาคาร กศ.รร.ร.ศร. มีกำลังพล สังกัด รร.ร.ศร. จำนวน 25 นาย เข้ารับการอบรม