รายชื่อนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1,178 นาย และ ข้อมูลนักศึกษา กศน. รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2  จำนวน 221 นาย  ที่จะจบการศึกษาในเดือน ต.ค. 60

 

60-230-สรุปยอด นักศึกษา 1,178 นาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

60-231-รายชื่อนักศึกษา 1,178 นาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

60-232-รายชื่อนักศึกษา 221 นาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ผลัดจบ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2)