ศูนย์การเรียนรู้หน่วยใน ทบ.

 • ศูนย์การศึกษา ยศ.ทบ.
  กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ (ทบ.) 89353
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายจักรพงษ์
  ค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 2500
  โทรศัพท์ (ทบ.) 61011
 • ศูนย์การศึกษา มณฑลทหารบกที่ 13
  มณฑลทหารบกที่ 13 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 37368
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายนวมินทราชินี
  ค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 64459, 64474, 66422
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายรามราชนิเวศน์
  ค่ายรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 50217
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรนารี
  ห้องสมุดกองทัพภาคที่ 2 ข้าง PX กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 22016
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตวิมารกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  โทรศัพท์ (ทบ.) 26012
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
  ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 27075, 27204, 21146
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 73376
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายจิระประวัติ
  นครสวรรค์
  โทรศัพท์ (ทบ.) 31212, 31072
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ
  ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 75089
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายวชิราวุธ
  นครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ (ทบ.)
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายเสนาณรงค์
  ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
  โทรศัพท์ (ทบ.) 44342
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรสิงหนาท
  ค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ 19 อำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ สระแก้ว 27120
  โทรศัพท์ (ทบ.) 60806
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน
  เลขที่ 301 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง ลพบุรี 15160
  โทรศัพท์ (ทบ.) 39149, 39025
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 18000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 64296
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายเปรมติณสูลานนท์
  ขอนแก่น
  โทรศัพท์ (ทบ.) 26844
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร
  โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 64296
 • ศูนย์การศึกษา กรมการทหารช่าง
  ค่ายพาณุรังษี กรมการทหารช่าง ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 53327
 • ศูนย์การศึกษา ค่ายศรีพัชรินทร์
  ค่ายศรีพัชรินทร์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ (ทบ.) 24009