ข้อมูลนักศึกษา

สรุปสถานภาพนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-แยกหน่วย แยกผลัด

-แยกหน่วย แยกระดับการศึกษา

ผลการสอบ และวิชาที่ลงทะเบียน 1 พ.ค. 62 สอบ 21 ก.ย. 62

ผลสอบ

รายชื่อนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

รายชื่อนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

รายชื่อนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

รายชื่อนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 (มีสิทธิ์สอบ 21-22 ก.ย. 62)

รายชื่อนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 (รอลงทะเบียน 1 พ.ย. 62)

ห้องสอบ กศน.

ผลการสอบรายวิชาของนักศึกษาทุกคน เมื่อ เม.ย. 62

ผลการสอบรายวิชาของนักศึกษาทุกคน เมื่อ 21 – 22 ก.ย. 62

ครูผู้สอน กับ นักเรียน

แผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-ตารางรายวิชา 3 ระดับการศึกษา

-รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

สรุปสถิติการสำเร็จการศึกษา กศน.

ผบ.ศร. เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา
คนที่รับวุฒิจาก ผอ.กศน.อ.ปราณบุรี วันนี้ (20 ส.ค. 62) กำลังเรียนหลักสูตร นนส. ที่ รร.ร.ศร.