ยศ.ทบ. จัดคณะตรวจแนะนำกิจการส่งเสริมบำรุงความรู้ให้กับศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60

คณะกรรมการของ ทบ.

ตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59

รับตรวจ ยศ_0.ทบ._1394รับตรวจ ยศ.ทบ._4318 รับตรวจ ยศ.ทบ._4490

ความร่วมมือทางวิชาการ ปี 2560 กับ กศน.อ.ปราณบุรี

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   ร่วมมือทางวิชาการกับ กศน.อ. …

Read more

พิธีเปิดการศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ กระทำพิธีเปิดการศึกษาให้กับนั …

Read more

การรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  รับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภ …

Read more

พิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษา กศน.

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  กระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรใ …

Read more

การตรวจเยี่ยมหน่วย ปี 2560

พันเอก กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช  รองผู้บัญชาการโรงเรี …

Read more

โครงการกวดวิชาสอบเข้าเป็น นนส. ปี 2560

  ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   ทำการกวดวิชาเพื่อสอบ …

Read more